Javna nabava

REGISTAR UGOVORA – JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA
Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Nar. nov. br. 101/17)
Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objavljene su u EOJN RH (link).

Dokumenti dostupni za preuzimanje:

 

Format Naziv/link
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

– Objavljuje se sukladno čl. 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), a u svezi s člankom 20. st. 1. t. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11)
Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
Obrazac – pregled ugovora – 09.10.2012.
Obrazac – pregled ugovora – 29.03.2013.
Rebalans plana nabave Doma za proračunsku 2012. godinu – 06.03.2013.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 07.10.2013
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 16.12.2013
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 08.04.2014.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 09.10.2014.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 24.12.2014.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 09.04.2015.

– Objavljuje se Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,83/13,143/13i 13/14), a u svezi s člankom 10. stavak 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13)
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 09.10.2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 06.04.2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 06.10.2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 06.04.2017.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 10.10.2017.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 10.04.2018.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 10.10.2018.

Plan nabave doma

Format Naziv/link
Plan nabave doma za 2012. godinu
Plan nabave doma za 2013. godinu
Plan nabave doma za 2013. godinu – rebalans
Plan nabave doma za 2014. godinu
Plan nabave doma za 2014. godinu – I. rebalans
Plan nabave doma za 2014. godinu – II. rebalans
Plan nabave doma za 2015. godinu
Izmjena plana nabave za 2015. godinu
Plan nabave doma za 2016. godinu
Plan nabave doma za 2016. godinu – rebalans
Plan nabave doma za 2017. godinu
Plan nabave doma za 2017. godinu – rebalans
Plan nabave doma za 2017. godinu – rebalans – 2
Plan nabave doma za 2018. godinu
Plan nabave doma za 2018. godinu – rebalans
Plan nabave doma za 2018. godinu – rebalans II
Plan nabave doma za 2018. godinu – rebalans III
Plan nabave doma za 2019. godinu
Plan nabave doma za 2019. godinu – rebalans I

Dokumentacija za nadmetanje
 

Format Naziv/link
Dokumentacija za kruh i pecivo

u otvorenom postupku javne nabave objavljen je poziv za nadmetanje kruh i pekarski proizvodi:grupe-kruh, pekarski proizvodi oznaka i broj
2013/S 002-0056282 od 21.06.2013. na stranici https://eojn.nn.hr/oglasnik

Troškovnik kruh – dopuna
Obavijest ponuditeljima – 03.07.2013
Troškovnik izmjenjeni – kruh
Troškovnik izmjenjeni – pekarski proizvodi
Obavijest ponuditeljima – 09.07.2013
Troškovnik izmjenjeni – pekarski proizvodi (dopunjeni)
Odluka o odabiru – kruh – 2013
Odluka o odabiru – pekarski proizvodi – 2013
Dokumentacija za mlijeko i mliječne proizvode

u otvorenom postupku javne nabave objavljen je poziv za nadmetanje mljeko i mlječni proizvodi oznaka i broj 2013/S 002-0077725 na stranici https://eojn.nn.hr/oglasnik

Odluka o odabiru – MLIJEKO I MLIJEČNI proizvodi – grupa 1
Odluka o odabiru – MLIJEKO I MLIJEČNI proizvodi – grupa 2
Odluka o odabiru – MLIJEKO I MLIJEČNI proizvodi – grupa 3
Dokumentacija za svježe meso

u otvorenom postupku javne nabave objavljen je poziv za nadmetanje svježe meso oznaka i broj 2013/S 002-0083271 na stranici https://eojn.nn.hr/oglasnik

Odluka o odabiru – SVJEŽE MESO – grupa 1
Odluka o odabiru – SVJEŽE MESO – grupa 2
Odluka o odabiru – SVJEŽE MESO – grupa 3
Dokumentacija za mesne proizvode

u otvorenom postupku javne nabave objavljen je poziv za nadmetanje mesni proizvodi proizvodi oznaka i broj 2013/S 002-0084915 na stranici https://eojn.nn.hr/oglasnik

Odluka o odabiru – MESNI PROIZVODI
Dokumentacija za nabavu plina

u otvorenom postupku javne nabave objavljen je poziv za nadmetanje opskrba plinom oznaka i broj 2015/S 002-0019042 od 05.05.2015. na stranici https://eojn.nn.hr/oglasnik

Objašnjenje dokumentacije za prirodni plin 2015
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – prirodni plin 2015
Odluka o odabiru ponuditelja – prirodni plin 2015
Dokumentacija za nabavu plina 2016
Troškovnik plin 2016
Objasnjenje plin 2016
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude – novi
Odluka o odabiru – nova
Dokumentacija za nabavu plina 2017
u otvorenom postupku javne nabave objavljen je poziv za nadmetanje opskrba plinom oznaka i broj 2017/SOF2-0013451 od 29.06.2017. na stranici https://eojn.nn.hr/oglasnik
Troškovnik plin 2017
Prilog2 ESPD obrazac 2017
Odluka o odabiru plin 2017
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda plin 2017
Obavijest o nadmetanju – opskrba prirodnim plinom 2018.
Zapisnik s otvaranja ponuda.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.
Odluka o odabiru.

Bagatelna nababva
 

Format Naziv/link
Odluka o odabiru osobnog automobila 2014
Odluka o odabiru – svježe meso 2015
Odluka o odabiru – kruh 2015
Odluka o odabiru – mlijeko 2015
Odluka o odabiru ponuditelja-Energetska obnova-stolarija 2015
Odluka o odabiru – kruh i pekarski proizvodi 2016
Odluka o odabiru – mlijeko i mliječni proizvodi 2016
Odluka o odabiru – Suhomesnati proizvodi 2016
Odluka o odabiru – Svježe meso 2016
Registar sklopljenih ugovora – bagatelna nabava – 2016
Odluka o odabiru – priključni toplovod
Odluka o odabiru – dogradnja kuhinje
Odluka o odabiru – suhomesnati proizvodi i prerađevine 2017
Odluka o odabiru – svježe meso 2017
Odluka o odabiru – mlijeko i mliječni proizvodi 2017
Odluka o odabiru – kruh i pekarski proizvodi 2017
Registar sklopljenih ugovora – bagatelna nabava – 2017
Registar sklopljenih ugovora – bagatelna nabava – 2018
Odluka o odabiru – mlijeko i mliječni proizvodi – 2019
Odluka o odabiru – suhomesnati proizvodi i prerađevine – 2019
Odluka o odabiru – svježe meso – 2019
Odluka o odabiru – kruh i pekarski proizvodi – 2019