Ustroj doma

Unutarnji ustroj Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo prema Pravilniku organizaciji i sistematizaciji poslova:

v.d ravnatelj: Petar Peradić, dipl. iur.

  1. Stručne cjeline:
  • socijalni rad i radna terapija
  • računovodstveni i administrativni poslovi

poslovi pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja

  1. Odjel zdravstvene, pojačane njege korisnika i pomoći u kući.
  2. Odjel prehrane i pomoćno tehničkih poslova.

Radom odjela koordiniraju voditelji odjela koje imenuje i razrješuje ravnatelj/ica. U sklopu odjela mogu se ustrojiti odsjeci ovisno i srodnosti i povezanosti poslova te potrebnom broju izvršitelja za njihovo obavljanje.

Skip to content