Cjenik

CIJENE USLUGA od 01.06.2024. godine

Naziv Cijena
jednokrevetna soba – potkrovlje 462,00€
jednokrevetna soba s balkonom 485,00€
dvokrevetna soba s balkonom 443,00€
dvokrevetna soba s balkonom i kupaonicom 454,00€
apartman jednokrevetni 608,00€
apartman dvokrevetni 558,00€
novi stacionar 626,00€
stacionar 535,00€

CIJENE DODATNE USLUGE od 01.11.2023. godine

VRSTA USLUGE CIJENA
Pružanje usluga II. stupnja na stambenome odjelu1 40 €/mj
Pružanje usluga III. stupnja na stambenome odjelu2 160 €/mj
Pružanje usluga potpuno funkcionalno ovisnom korisniku u stacionaru3 320 €/mj
Mjesečni dodatak za dijetalnu prehranu 37,03 €/mj
Dodatak za serviranje hrane u sobu korisniku u stambenome odjelu po usluzi 0,66 €/obrok
Usluga brijanja 8,00 €/mj.
Prijevoz korisnika pri odlascima na medicinske preglede i terapije 0,45 €/km
Refundacija troška električne energije za korištenje hladnjaka po sobama 4,00 € po hladnjaku
Nabavka namirnica i drugih potrepština (maksimalno do 5 kg težine) 2,65 € po nabavi
POMOĆ U KUĆI CIJENA
Ručak za korisnika bez smještaja (po obroku) 4,00 €
Dovoz hrane (po obroku) 2,00 €/obrok
Sat pomoći njege u kući 8,00 €/sat
Pranje, sušenje i glačanje rublja 3,00 €/kg

1 pruža se djelomično ovisnome korisniku kojemu je potrebna pripomoć u zadovoljavanju osnovnih potreba (slaganje i podjela lijekova, usluga kupanja, rezanja noktiju, brijanja)

2 pruža se funkcionalno ovisnome korisniku kojemu je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljavanju svih potreba

3 pružanje usluge potpuno funkcionalno ovisnom korisniku Doma u stacionaru na respiratoru, vigilnoj komi

Skip to content