Javna nabava

REGISTAR UGOVORA – JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA
Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Nar. nov. br. 101/17)
Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objavljene su u EOJN RH (link – eojn.nn.hr/Oglasnik).

Dokumenti dostupni za preuzimanje:
Format Naziv/link
Registar ugovora
Format Naziv/link
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

– Objavljuje se sukladno čl. 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), a u svezi s člankom 20. st. 1. t. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11)
Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
Obrazac – pregled ugovora – 09.10.2012.
Obrazac – pregled ugovora – 29.03.2013.
Rebalans plana nabave Doma za proračunsku 2012. godinu – 06.03.2013.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 07.10.2013
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 16.12.2013
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 08.04.2014.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 09.10.2014.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 24.12.2014.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 09.04.2015.

– Objavljuje se Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,83/13,143/13i 13/14), a u svezi s člankom 10. stavak 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13)
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 09.10.2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 06.04.2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 06.10.2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 06.04.2017.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 10.10.2017.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 10.04.2018.
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 10.10.2018.

Plan nabave doma

Format Naziv/link
Plan nabave doma za 2012. godinu
Plan nabave doma za 2013. godinu
Plan nabave doma za 2013. godinu – rebalans
Plan nabave doma za 2014. godinu
Plan nabave doma za 2014. godinu – I. rebalans
Plan nabave doma za 2014. godinu – II. rebalans
Plan nabave doma za 2015. godinu
Izmjena plana nabave za 2015. godinu
Plan nabave doma za 2016. godinu
Plan nabave doma za 2016. godinu – rebalans
Plan nabave doma za 2017. godinu
Plan nabave doma za 2017. godinu – rebalans
Plan nabave doma za 2017. godinu – rebalans – 2
Plan nabave doma za 2018. godinu
Plan nabave doma za 2018. godinu – rebalans
Plan nabave doma za 2018. godinu – rebalans II
Plan nabave doma za 2018. godinu – rebalans III
Plan nabave doma za 2019. godinu
Plan nabave doma za 2019. godinu – rebalans I
Plan nabave doma za 2019. godinu – rebalans II
Plan nabave doma za 2019. godinu – rebalans III
Četvrti prijedlog rebalansa plana nabave za 2019. godinu
Peti prijedlog renalansa plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave doma za 2020. godinu
Prvi rebalans plana nabave 2020.
Drugi rebalans plana nabave 2020.
Drugi rebalans plana IV razina DZSNO 2020.
Plan nabave doma za 2021. godinu
I-rebalans plana nabave 2021
II-rebalans plana nabave 2021
II-rebalans plana nabave 2021
III-rebalans plana nabave 2021
Plan nabave doma za 2022. godinu
Plan nabave doma – I rebalans
Plan nabave DZSNO Đakovo za 2023. godinu
Plan nabave 2023. – I REBALANS
Plan nabave Doma za 2024. godinu

Dokumentacija za nadmetanje

Format Naziv/link
Dokumentacija za kruh i pecivo

u otvorenom postupku javne nabave objavljen je poziv za nadmetanje kruh i pekarski proizvodi:grupe-kruh, pekarski proizvodi oznaka i broj
2013/S 002-0056282 od 21.06.2013. na stranici https://eojn.nn.hr/oglasnik

Troškovnik kruh – dopuna
Obavijest ponuditeljima – 03.07.2013
Troškovnik izmjenjeni – kruh
Troškovnik izmjenjeni – pekarski proizvodi
Obavijest ponuditeljima – 09.07.2013
Troškovnik izmjenjeni – pekarski proizvodi (dopunjeni)
Odluka o odabiru – kruh – 2013
Odluka o odabiru – pekarski proizvodi – 2013
Dokumentacija za mlijeko i mliječne proizvode

u otvorenom postupku javne nabave objavljen je poziv za nadmetanje mljeko i mlječni proizvodi oznaka i broj 2013/S 002-0077725 na stranici https://eojn.nn.hr/oglasnik

Odluka o odabiru – MLIJEKO I MLIJEČNI proizvodi – grupa 1
Odluka o odabiru – MLIJEKO I MLIJEČNI proizvodi – grupa 2
Odluka o odabiru – MLIJEKO I MLIJEČNI proizvodi – grupa 3
Dokumentacija za svježe meso

u otvorenom postupku javne nabave objavljen je poziv za nadmetanje svježe meso oznaka i broj 2013/S 002-0083271 na stranici https://eojn.nn.hr/oglasnik

Odluka o odabiru – SVJEŽE MESO – grupa 1
Odluka o odabiru – SVJEŽE MESO – grupa 2
Odluka o odabiru – SVJEŽE MESO – grupa 3
Dokumentacija za mesne proizvode

u otvorenom postupku javne nabave objavljen je poziv za nadmetanje mesni proizvodi proizvodi oznaka i broj 2013/S 002-0084915 na stranici https://eojn.nn.hr/oglasnik

Odluka o odabiru – MESNI PROIZVODI
Dokumentacija za nabavu plina

u otvorenom postupku javne nabave objavljen je poziv za nadmetanje opskrba plinom oznaka i broj 2015/S 002-0019042 od 05.05.2015. na stranici https://eojn.nn.hr/oglasnik

Objašnjenje dokumentacije za prirodni plin 2015
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – prirodni plin 2015
Odluka o odabiru ponuditelja – prirodni plin 2015
Dokumentacija za nabavu plina 2016
Troškovnik plin 2016
Objasnjenje plin 2016
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude
Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude – novi
Odluka o odabiru – nova
Dokumentacija za nabavu plina 2017
u otvorenom postupku javne nabave objavljen je poziv za nadmetanje opskrba plinom oznaka i broj 2017/SOF2-0013451 od 29.06.2017. na stranici https://eojn.nn.hr/oglasnik
Troškovnik plin 2017
Prilog2 ESPD obrazac 2017
Odluka o odabiru plin 2017
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda plin 2017
Obavijest o nadmetanju – opskrba prirodnim plinom 2018.
Zapisnik s otvaranja ponuda.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.
Odluka o odabiru.
Obavijest o nadmetanju – opskrba prirodnim plinom 2019.
u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je poziv za nadmetanje Opskrba prirodnim plinom Evidencijski broj: EV-MV-02 oznaka/broj: 2019/S OF2-0039172. Uvid u postupak može se ostvariti putem poveznice https://eojn.nn.hr/oglasnik
Zapisnik o javnom otvaranja ponuda.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.
Odluka o odabiru.
Dokumentacija za nabavu mesa 2019.
Zapisnik o javnom otvaranju
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Grupa 1 – Svježe meso i svinjetina
Grupa 2 – Svježe meso, junetina, janjetina, teletina
Grupa 3 – Svježe meso, piletina, puretina
Grupa 4 – Suhomesnati proizvodi i mesne prerađevine
Obavijest o nadmetanju – mlijeka i mlijčnih proizvoda 2019.
u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je poziv za nadmetanje NABAVA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA
Evidencijski broj: EV-MV-04 oznaka/broj: 2019/S OF2-0045844. Uvid u postupak može se ostvariti putem poveznice
https://eojn.nn.hr/oglasnik
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda mlijeko i mliječni proizvodi
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Grupa 1 – Svježe mlijeko
Grupa 2 – Mliječni proizvodi
Obavijest o nadmetanju – opskrba prirodnim plinom
u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je poziv za nadmetanje Opskrba prirodnim
plinom Evidencijski broj: EV-MV-03 oznaka/broj: 2020/S OF2-0034808.
Uvid u postupak može se ostvariti putem poveznice
https://eojn.nn.hr/oglasnik
Zapisnik o otvaranju ponuda – Opskrba prirodnim plinom
Obavijest o nadmetanju – nabava mesa
u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je poziv za nadmetanje Nabava mesa, Evidencijski broj: EV-MV-02 oznaka/broj: 2020/S OF2-0040184.
Uvid u postupak može se ostvariti putem poveznice
https://eojn.nn.hr/oglasnik
Obavijest o nadmetanju – nabava mlijeka i mliječnih proizvoda
u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je poziv za nadmetanje Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda,
Evidencijski broj: EV-MV-01 oznaka/broj: 2020/S OF2-0040648.
Uvid u postupak može se ostvariti putem poveznice
https://eojn.nn.hr/oglasnik
Obavijest o nadmetanju – opskrba prirodnim plinom
u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je poziv za nadmetanje Opskrba prirodnim
plinom Evidencijski broj: EV-MV-03 oznaka/broj: 2021/S OF2-0034826.
Uvid u postupak može se ostvariti putem poveznice
https://eojn.nn.hr/oglasnik
Zapisnik o otvaranju ponuda – Plin 2021
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Plin 2021
Odluka o odabiru – Plin 2021
Obavijest o nadmetanju – nabava mlijeka i mliječnih proizvoda
u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je poziv za nadmetanje Opskrba prirodnim
plinom Evidencijski broj: EV-MV-01 oznaka/broj: 2021/S OF2-0042098.
Uvid u postupak može se ostvariti putem poveznice
https://eojn.nn.hr/oglasnik
Zapisnik s otvaranja ponuda mlijeka i mliječnih proizvoda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Mlijeko i mliječni proizvodi
Odluka o odabiru – Grupa 1 – Mlijeko
Odluka o odabiru – Grupa 2 – Mliječni proizvodi
Obavijest o nadmetanju – nabava mesa
u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je poziv za nadmetanje Opskrba prirodnim
plinom Evidencijski broj: EV-MV-02 oznaka/broj: 2021/S OF2-0042122.
Uvid u postupak može se ostvariti putem poveznice
https://eojn.nn.hr/oglasnik
Zapisnik s otvaranja ponuda meso
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Meso
ODLUKA ODABIRU,SVJEŽE MESO GRUPA 1
ODLUKA ODABIRU,SVJEŽE MESO GRUPA 2
ODLUKA ODABIRU,SVJEŽE MESO GRUPA 3
ODLUKA ODABIRU,SVJEŽE MESO GRUPA 4
Obavijest o nadmetanju – nabava mesa
u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je poziv za nadmetanje Nabava mesa

Evidencijski broj: EV-MV-03 oznaka/broj: 2022/S 0F2-0044039
Uvid u postupak može se ostvariti putem poveznice https://eojn.nn.hr/oglasnik

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i Upisnik ponuda- meso
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Meso
Odluka o odabiru- meso- Grupa I
Odluka o odabiru- meso- Grupa II
Odluka o odabiru- meso- Grupa III
Odluka o odabiru- meso- Grupa IV
Obavijest o nadmetanju – mlijeko i mliječni proizvodi, 2022.
u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je poziv za nadmetanje Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda

Evidencijski broj: EV-MV-02 oznaka/broj: 2022/S 0F2-0044451
Uvid u postupak može se ostvariti putem poveznice https://eojn.nn.hr/oglasnik

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i Upisnik ponuda- mlijeko i mliječni proizvodi
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Mlijeko i mliječni proizvodi
Odluka o odabiru- Grupa I, mlijeko
Odluka o odabiru- Grupa II, Mliječni proizvodi
Obavijest o nadmetanju – mlijeko i mliječni proizvodi, 2023.
u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je poziv za nadmetanje Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda

Evidencijski broj: EV-MV-02 oznaka/broj: 2023/S 0F2-0045653
Uvid u postupak može se ostvariti putem poveznice https://eojn.nn.hr/oglasnik

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda – mlijeko i mliječni proizvodi, 2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – mlijeko i mliječni proizvodi, 2023.
Odluka o odabiru – Grupa 1 – mlijeko i mliječni proizvodi, 2023.
Odluka o odabiru – Grupa 2 – mlijeko i mliječni proizvodi, 2023.
Obavijest o nadmetanju – nabava mesa, 2023.
u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je poziv za nadmetanje Nabava mesa

Evidencijski broj: EV-MV-03 oznaka/broj: 2023/S 0F2-0046535
Uvid u postupak može se ostvariti putem poveznice https://eojn.nn.hr/oglasnik

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda – nabava mesa, 2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – nabava mesa, 2023.
Odluka o odabiru – Grupa 1 – nabava mesa, 2023.
Odluka o odabiru – Grupa 2 – nabava mesa, 2023.
Odluka o odabiru – Grupa 3 – nabava mesa, 2023.
Odluka o odabiru – Grupa 4 – nabava mesa, 2023.

Bagatelna nababva

Format Naziv/link
Odluka o odabiru osobnog automobila 2014
Odluka o odabiru – svježe meso 2015
Odluka o odabiru – kruh 2015
Odluka o odabiru – mlijeko 2015
Odluka o odabiru ponuditelja-Energetska obnova-stolarija 2015
Odluka o odabiru – kruh i pekarski proizvodi 2016
Odluka o odabiru – mlijeko i mliječni proizvodi 2016
Odluka o odabiru – Suhomesnati proizvodi 2016
Odluka o odabiru – Svježe meso 2016
Registar sklopljenih ugovora – bagatelna nabava – 2016
Odluka o odabiru – priključni toplovod
Odluka o odabiru – dogradnja kuhinje
Odluka o odabiru – suhomesnati proizvodi i prerađevine 2017
Odluka o odabiru – svježe meso 2017
Odluka o odabiru – mlijeko i mliječni proizvodi 2017
Odluka o odabiru – kruh i pekarski proizvodi 2017
Registar sklopljenih ugovora – bagatelna nabava – 2017
Registar sklopljenih ugovora – bagatelna nabava – 2018
Odluka o odabiru – mlijeko i mliječni proizvodi – 2019
Odluka o odabiru – suhomesnati proizvodi i prerađevine – 2019
Odluka o odabiru – svježe meso – 2019
Odluka o odabiru – kruh i pekarski proizvodi – 2019
Odluka o odabiru – zaštitne rukavice – 2019
Odluka o odabiru – renoviranje kupaonice – 2019
Odluka o odabiru – oprema za kuhinju – 2019
Odluka o odabiru – uređaji za kuhinju – 2019
Odluka o odabiru – soboslikarski radovi – 2019
Odluka o odabiru – izmjena vrata – 2019
Odluka o odabiru – bolnički kreveti – 2019
Odluka o odabiru – kruh i pekarski proizvodi – 2020
Odluka o odabiru – Čajevi – 2020
Odluka o odabiru – Sredstva za čišćenje i dezifenkciju – 2020
Odluka o odabiru – voće i prerađevine od voća – 2020
Odluka o odabiru – zaštitne rukavice – 2020
Odluka o odabiru – soboslikarski radovi – 2020
Izrada projektne dokumentacije – 2020
Izmjena vrata – 2020
Odluka o odabiru – izmjena vrata
Odluka o odabiru – nabava kruha i pekarskih proizvoda
Odluka o odabiru – nabava osobnog motornog vozila
Odluka o odabiru – prodaja službenog motornog vozila
Zapisnik o otvaranju ponuda-kruh 2023
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-kruh 2023.
Odluka o odabiru-kruh 2023.
Skip to content