DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO

Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo ustanova je socijalne skrbi koje je počela s radom 1978. godine. Osnivačka prava nad Domom od 2002. godine preuzela je Osječko-Baranjska županija.
 
 
Djelatnost Doma je:

  • pružanje usluga u okviru smještaja: stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena i organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika
  • pružanje usluga pomoći u kući
  • pružanje usluga dnevnog boravka – u sklopu projekta ReGerNet.

 
 
Dom pruža smještaj za 240 osoba na jednoj lokaciji s ukupnom površinom od 6.780 m2. U stambenoj jedinici Doma koja je namijenjena pokretnim i funkcionalno neovisnim osobama osiguravamo smještaj za 117 osoba, a u jedinici za pojačanu njegu i nadzor (stacionar) za 123 osobe.