Dan crvenih haljina

4.02.2022.

Danas je “Dan crvenih haljina“ ♥️, akcija kojom se promiče borba žena o preuzimanju brige o vlastitom zdravlju, podiže svjesnost o rizicima i specifičnostima moždanog udara kod žena, rano prepoznavanje simptoma te uspješno liječenja istog. Osječko-baranjska županija prepoznala je značaj ove akcije te već četvrtu godinu zaredom, u sklopu projekta „Žene u crvenom“, nastavlja promovirati o zdravim životnim navikama i educirati o simptomima i čimbenicima rizika za razvoj cerebrovaskularnih bolesti s ciljem unapređenja zdravlja i kvalitete života stanovnika naše županije. A poznato je i da je prevencija najbolji način liječenja mnogih bolesti.
I naš Dom uključio se u akciju, podržava projekt županije te poseban nagalasak stavlja na osobe starije životne dobi, budući da je dob jedan od najvećih rizika za obolijevanje od cardiovaskularnih bolesti.

Skip to content