Priopćenje za javnost – Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja DZSNO Đakovo

23.06.2022.

Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo, na svojoj 14. sjednici održanoj 13. lipnja 2022. godine, imenovalo je diplomiranog pravnika Peradić Petra vršiteljem dužnosti ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo, počevši s danom 16.06.2022. godine, do imenovanja ravnatelja ustanove na temelju ponovljenog natječaja, ali najduže do godinu dana.

Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo donosi Statut, Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjoj sistematizaciji uz suglasnost osnivača, osniva stručna, nadzorna i savjetodavna tijela Doma, imenuje i razrješava ravnatelja i sklapa ugovor o radu s ravnateljem, najmanje jednom godišnje podnosi osnivaču izvješća o poslovanju Doma, te obavlja i druge poslove propisane zakonom ili drugim propisom.

Više informacija na linku (linku)

Skip to content